Werkgroep Wmo

Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente Lansingerland geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. De Wmo zorgt er voor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.

Leden van het dagelijks bestuur van SGL bezoeken regelmatig bijeenkomsten georganiseerd door diverse instanties om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.

Voor meer informatie omtrent de Wmo 2015 binnen Lansingerland kunt u de website van de gemeente Lansingerland raadplegen.

Meldpunt Wmo

Steeds meer zorg en ondersteuning worden door de gemeenten geleverd. Dit is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. Hoe pakt de gemeente Lansingerland dit aan? Zorgbelang Zuid-Holland is benieuwd naar uw ervaringen. Meld deze bij het Meldpunt Wmo. Alle signalen kunnen bijdragen aan verbetering van de zorg.

Wat verandert er?

In 2014 regelde de gemeente al de huishoudelijke hulp, rolstoelen, woningaanpassingen en individueel vervoer. Per 1 januari 2015 is hier begeleiding, dagbesteding en tijdelijk verblijf bijgekomen. Daarnaast krijgen gemeenten minder geld om de zorg en ondersteuning te regelen. Ook wordt eerst gekeken naar wat u zelf kan doen, eventueel met hulp van familie, vrienden en buren. Pas als die niet (voldoende) kunnen helpen, zal de gemeente inspringen.

Start Meldpunt Wmo

Wat zijn de gevolgen van deze veranderingen voor u? U kunt uw ervaringen melden bij het Meldpunt Wmo. Uw melding kan gaan over zaken als bejegening, het al dan niet toekennen van een hulpmiddel of huishoudelijke hulp, de manier waarop de zorg wordt geleverd, keuzevrijheid of wat u moet bijbetalen voor de voorziening.

Wat wordt met de meldingen gedaan?

Zorgbelang Zuid-Holland onderzoekt de meldingen. Over de resultaten gaat deze belangenorganisatie voor zorgvragers en mantelzorgers met gemeenten en Wmo-raden in gesprek. Gemeenten kunnen hierdoor gericht verbeteringen aanbrengen in de uitvoering van de Wmo.

Waar kunt u uw melding doen?

Uw ervaringen kunt u melden bij het Meldpunt Wmo van Zorgbelang Zuid-Holland of per telefoon
0900-243 70 70 (10 cent per minuut).

PDF document    download de flyer