Missie

SGL wil een platform zijn voor en de belangen behartigen van mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking of chronische ziekte die wonen, werken, onderwijs volgen en recreëren in de gemeente Lansingerland.

SGL wil graag een gemeente waar iedereen, ongeacht beperkingen, plezierig kan wonen, werken, onderwijs volgen en recreëren; waar iedereen zo gewoon en zelfstandig mogelijk kan leven en deelnemen aan de maatschappij.

Het uitgangspunt van het beleid van SGL is volwaardig burgerschap. Daarbij baseert SGL zich op de Standaardregels betreffende het bieden van gelijke kansen voor gehandicapten (Verenigde Naties resolutie, 1994) en de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz, 2003) .