Doelstellingen

De Stichting Gehandicaptenbeleid Lansingerland (SGL) is een platform voor de belangenbehartiging van mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychiatrische beperking en chronisch zieken. Het is de bedoeling van SGL dat veel organisaties zich bij hen aansluiten.

Waarom?

Volgens de statistieken heeft ongeveer 10% van de Nederlandse bevolking een handicap. Dat zou betekenen dat in de gemeente Lansingerland meer dan 5000 mensen met een handicap wonen. Mensen met een handicap willen net als ieder ander zo gewoon en zelfstandig mogelijk leven en deelnemen aan de maatschappij. Volwaardig burgerschap is voor SGL het uitgangspunt van ons beleid.

Daarbij baseert SGL zich op:

Wat doen we?

SGL wil dat Lansingerland een gemeente wordt waar iedereen, ongeacht beperkingen, plezierig kan wonen en werken. Hiervoor volgt SGL het beleid en de uitvoering van dat beleid door de gemeente Lansingerland en geeft gevraagd of ongevraagd de nodige adviezen aan de gemeente en aan organisaties in Lansingerland.

Daarnaast werkt SGL op verschillende terreinen in werkgroepen. Dit betreft zaken die regelmatig en gedurende een langere periode de aandacht vragen, zoals:

Wat willen we nog meer?

SGL wil ook actief worden op andere fronten, zoals: wonen en woonomgeving werk en inkomen en de uitvoering van regelgeving zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 en het persoonsgebonden budget (pgb).

Voor wie?

SGL werkt voor alle burgers met een beperking of chronische ziekte in de gemeente Lansingerland. De gemeente Lansingerland bestaat uit Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk, Kruisweg en Rotte.

Wie doen er mee?

SGL bestaat uit:

Maar we zijn er nog niet. Er is nog veel te doen om van Lansingerland een gemeente te maken waar iedereen plezierig kan wonen en werken. U bent van harte welkom mee te doen.