Links

Hervorming langdurige zorg

Welke veranderingen zijn er in de zorg?

Ieder jaar vinden er wijzigingen plaats ten aanzien van het zorgstelsel en de zorgverzekering. Het is niet gemakkelijk om zelf al deze veranderingen bij te houden.

> website ZorgWijzer.nl
Hoe verandert mijn zorg?

Krijgt u (langdurige) zorg? Dan is deze website voor u. Want op 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg. Gemeenten en zorgverzekeraars hebben meer taken gekregen.

> website Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: www.hoeverandertmijnzorg.nl
Zorg in een zorginstelling

De Wet langdurige zorg (Wlz) is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

> website ZorgWijzer.nl

Lansingerland

3B Bus

Een organisatie die is opgezet en wordt gerund door vrijwilligers die graag hun minder mobiele medeburgers binnen de gemeente Lansingerland vervoeren.

> website: www.3b-bus.nl
Gemeente Lansingerland

Algemene informatie over gemeentelijke diensten.

> website: www.lansingerland.nl
Vrijwilligers Informatie Punt Lansingerland

In Lansingerland zijn meer dan 7000 vrijwilligers actief bij ruim 200 organisaties en verenigingen. Voor al deze vrijwilligersorganisaties, bestaande en potentiële vrijwilligers is het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) Lansingerland. U kunt er terecht met al uw vragen over vrijwilligerswerk, het werven van vrijwilligers, cursussen en trainingen, regelingen en wetgeving met betrekking tot vrijwilligerswerk en voor bemiddeling en advies.

> website: www.viplansingerland.nl
Welzijn Lansingerland

Welzijn Lansingerland ondersteunt ouderen, mantelzorgers en vrijwilligers in Lansingerland. Kunt u hulp gebruiken bij het doen van boodschappen, een klus of het invullen van een formulier, dan helpen vrijwilligers van deze organisatie u graag.

> website: welzijnlansingerland.nl

Rotterdam-Rijnmond

CIZ

Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u wellicht zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt. Vanaf 1 januari 2015 vervangt de Wlz de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

> website: www.ciz.nl
Kwadraad

Kwadraad speelt in op de uitdagingen die mensen tegenkomen in hun leven. Kwadraad biedt maatschappelijke ondersteuning, zorg en welzijn en geeft mensen daarmee een opstap naar een beter bestaan.

> website: www.kwadraad.nl
MEE Rotterdam Rijnmond

MEE ondersteunt mensen met een beperking zodat zij mee kunnen doen in de samenleving.

> website: www.meerotterdamrijnmond.nl

Zuid-Holland

Middin

Middin biedt kwetsbare burgers begeleiding op maat. Thuis, op werk of op school. Zodat zij op eigen kracht kunnen meedoen. Zo veel mogelijk midden in de wijk, samen met mensen die zij belangrijk vinden en maatschappelijke partners. Middin richt zich daarbij met name op mensen met een beperking.

> website: www.middin.nl
Zorgbelang Zuid-Holland

Zorgbelang Zuid-Holland behartigt de belangen van gebruikers van zorg en welzijn, ondersteunt organisaties van cliënten, patiënten, ouderen en mantelzorgers, geeft informatie en voorlichting en biedt gratis en onafhankelijk klachtopvang.

> website: www.zorgbelang-zuidholland.nl

Nederland

AVI

In het programma Aandacht voor iedereen (AVI) krijgen Wmo-raden en lokale en regionale belangenorganisaties, maar ook cliëntenraden AWBZ en Wwb-cliëntenraden informatie en advies van de landelijke patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties en de koepel van Wmo-raden.

> website: www.aandachtvooriedereen.nl
BOSK

Waar mensen met een lichamelijke handicap elkaar vinden en elkaar helpen.

> website: www.bosk.nl
CAK

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) heeft een centrale positie in de zorg bij het uitvoeren van financiƫle regelingen en het informeren van burgers.

> website: www.hetcak.nl
Ieder(in)

Ieder(in) streeft naar een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt. Mensen met een lichamelijke handicap, een verstandelijke beperking of chronische ziekte horen er volledig bij. Ze krijgen overal de kans om naar vermogen mee te doen.

> website: iederin.nl
Juridisch Loket

Het Juridisch Loket geeft dagelijks gratis informatie en advies over juridische problemen. Dat gebeurt op een vertrouwelijke manier. Samen met u zoeken ze naar de juiste oplossingen.

> website: www.juridischloket.nl
Nederlands Instituut voor Toegankelijkheid

Het Nederlands Instituut voor Toegankelijkheid stelt zich ten doel Nederland toegankelijk te maken, zodat mindervaliden zelfstandig en ongehinderd kunnen functioneren en gelijkwaardig kunnen 'meedoen' in de maatschappij.

> website: www.nederlands-instituut-voor-toegankelijkheid.nl
Per Saldo

Per Saldo is de belangenvereniging van en voor mensen met een persoonsgebonden budget in Nederland.

> website: www.pgb.nl